avocado macadamia
แชมพูผสมประคำดีควาย Soap nut shampoo
Turmeric Tamarind Honey luffa soap bar

วิสาหกิจชุมชนสายบัว

วิสาหกิจชุมชนสายบัวจะเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยนำความรู้ที่ได้สืบทอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ด้วยราคายุติธรรม

สอบถามเพิ่มเติม สายบัว saibua

ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนสายบัว

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ >

รับผลิต OEM
รับทำแบรนด์

สั่งผลิต OEM ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตำนานผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนสายบัว

วิสาหกิจชุมชนสายบัว มุ่งเน้นผลิตเเละจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาผสมผสานต่อยอดสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมเเละสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น รวมทั้งให้ความสำคัญกับ•ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนเเละรัฐบาลเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพที่คงรักษาไว้ยาวนานเกือบ 13 ปี ภายใต้เเนวคิด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คนสมัยก่อนนิยมนำสมุนไพรที่มีอยู่ตามพื้นบ้านมาใช้เป็นเครื่องประทินผิว ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและหาได้ไม่ยากนำมาปรุงใช้เองโดยไม่มีกระบวนการ อันยุ่งยาก ตามแบบฉบับภูมิปัญญาพื้นบ้าน และด้วยในปัจจุบันกระแสสมุนไพร ได้รับความนิยมอย่างมาก มีวิวัฒนาการมากมาย เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง การนำสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใช้ถือเป็นภูมิปัญญาที่น่ามหัศจรรย์และยัง ช่วยฟื้นฟูสิ่งเเวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยกันขยายพันธุ์พืชสมุนไพรต่าง ๆ และเป็นอีกหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเพื่อซึมซับ อารยธรรมของชาติไทยที่ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือนได้การแปรภูมิปัญญาและทรัพย์ ของแผ่นดินเป็นทุน จะช่วยให้อนาคตของสมุนไพรไทยรวมทั้งการท่องเที่ยว เกษตรกรไทย การจ้างงานต่างๆได้หมุนเวียน ช่วยให้เราคนไทยที่มีต้นทุนทาง ภูมิปัญญาอย่างอุดมสมบูรณ์

วิสาหกิจชุมชนสายบัว ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8/8 ซอยรามอินทรา 76 เเขวง เเละเขตคันนายาว กทม. ได้ถูกก่อตั้งโดยนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์ หรือที่ชุมชนเรียกกันติดปากว่า “ผู้ใหญ่หวาน” ในปีพ.ศ. 2540 เนื่องจาก ในปีนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนเเรง ทำให้คนในชุมชนประสบสภาวะ ว่างงานเเละตกงานเป็นจำนวนมาก ด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำที่ต้องการให้ชุมชน สามารถยืนหยัดสู้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้ได้ จึงคิดก่อตั้งกลุ่มอาชีพสายบัวเพื่อ ให้คนในชุมชนมีอาชีพเเละสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจที่ต้องการ ให้สินค้านั้นมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดขยายผลด้วยสรรพคุณของสมุนไพรไทย มาสู่ขบวนการผลิต เเชมพู ครีมนวด สบู่เหลวสมุนไพร ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง ขนมจีนอบเเห้ง เเละผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิดเพื่อให้สะดวกแก่การใช้เเละทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยน เเปลงไปเเต่ยังคงคุณค่าของสมุนไพรไทยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยของเเผ่นดินบ้านเกิดให้ คงอยู่สืบต่อไป

นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนสายบัวยังดำเนินธุรกิจตามเเนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใส่เกล้าปฏิบัติตนในกลุ่มฯ ซึ่งเป็นเเนวทางเเห่งความพอเพียง ขจัดความยากจน สามารถอยู่ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนเเปลงไปได้อย่างยั่งยืน เเละ เป็นสังคมที่มีไมตรีจิตต่อกัน รู้จักสามัคคี ไม่เบียดเบียนเเละทำร้ายกัน อนุรักษ์เเละ เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าเเละยั่งยืน ดังนั้นราคาของสินค้า ภายใต้ตรา สายบัว จึงเป็นสินค้าราคายุติธรรม สร้างสรรคุณภาพที่ดีด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคนไทยเเละสังคมไทยที่ยั่งยืน

เครื่องสำอางค์สมุนไพร

สายบัว จะเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยนำความรู้ที่ได้สืบทอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ด้วยราคายุติธรรม