สบู่เหลวผสมว่านหางจระเข้ Aloe Vera Shower Gel

ด้วยวิตามินอี จากธรรมชาติ จะช่วยย่อยเซลล์ผิวหนังเก่าที่หยาบกร้าน เผยผิวใหม่ที่เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น สดใสกว่าเดิม

ราคาปลีกต่อขวด
$99.99
ขวดละ 79 บาท
12 ขวดขึ้นไปขวดละ 40 บาท
ราคาการทำ OEM (ค่าบรรจุ ขวดละ 5 บาท)
$99.99
กิโลกร้มละ 120 บาท
50 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 110 บาท
100 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 100 บาท
lazada saibua thailand
shopee saibua thailand
สอบถามเพิ่มเติม สายบัว saibua

กระบวนการผลิต สบู่เหลว

สบู่เหลว การผลิตสบู่เหลวมี 4 ขั้นตอนการผลิตดังต่อไปนี้

  1. การเตรียมวัตถุดิบ : วัตถุดิบแต่ละชนิดของสบู่เหลวจะใช้เอกสารควบคุมการผลิต โดยพนักงานจะต้องเตรียมให้ครบตามหัวข้อ ทั้งปริมาณการใช้ น้ำหนัก
  2. การผสม : วัตถุดิบที่จะผลิตเมื่อได้เตรียมตามเอกสารควบคุมการผลิตแล้ว จะถูกนำลงไปผสมในถังเพื่อเข้าเครื่องกวนจะใช้เวลากวน 1 ชั่วโมง
  3. การบรรจุ : จะใช้เครื่องบรรจุโดยให้น้ำหนักตรงกับปริมาณของสินค้าที่กำหนดในฉลากของสินค้าในแต่ละชนิด
  4. การตรวจสอบคุณภาพ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามเอกสารควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างสินค้า